Drakar

MONICA SVAHN

www. studiosvahn.se

DRAKAR är känslor.

De finns runtom oss,

inom oss, bakom oss

och i framtiden.

Draken livnär sig på orm, flygande insekter, rädslor och kärlek. Orm ökar smidigheten, insekter stärker flygförmågan, rädslor är bra för synen

och kärleken är själva livsnerven i draken.

Dammråttor, dålig andedräkt och flygande småsten undviker den, så gott det går