Kontakt

MONICA SVAHN

www. studiosvahn.se

Monica Svahn-Strand bor i Haninge och  har alltid målat.

.

Utbildning:


- Gerleborgs konstskola


- Grundskolan för     

   konstnärlig 

   utbildning


- Fetco´s skola för

   bildande konstKontakt:


svahn7@gmail.com